Qapıçılar
1
13
Müdafiəçilər
Rail MƏLİKOV
18.12.1985
2
3
14
22
50
Yarımmüdafiəçilər
6
Əmir AĞAYEV
10.02.1992
10
11
Murad XAÇAYEV
14.04.1997
17
18
97
Hücumçular
Peyman BABAYİ
14.12.1994
8
Amil YUNANOV
06.01.1993
9
70